TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN SINH TRẮC VÂN TAY

Sinh trắc vân tay - Vân Tay Việt cần tuyển Cộng Tác Viên yêu thích kinh doanh, có khát vọng phát triển bản thân, có mong muốn đóng góp giá trị nhân văn cho cộng đồng. .

Chi tiết

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN SINH TRẮC VÂN TAY

TUYỂN 05 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DV SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY

Do nhu cầu phát triển kinh doanh mở rộng, Trung tâm sinh trắc học dấu vân tay VÂN TAY VIỆT cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí chuyên viên tư vấn khách hàng tại Hà Nội.  Thu nhập : 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ .

Chi tiết

TUYỂN 05 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DV SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY