3 chủng vân tay chính - TRUNG TÂM SINH TRẮC VÂN TAY VIỆT NAM (DMIT)

3 chủng vân tay chính - TRUNG TÂM SINH TRẮC VÂN TAY VIỆT NAM (DMIT)

3 chủng vân tay chính - TRUNG TÂM SINH TRẮC VÂN TAY VIỆT NAM (DMIT)

3 chủng vân tay chính - TRUNG TÂM SINH TRẮC VÂN TAY VIỆT NAM (DMIT)

3 chủng vân tay chính - TRUNG TÂM SINH TRẮC VÂN TAY VIỆT NAM (DMIT)
3 chủng vân tay chính - TRUNG TÂM SINH TRẮC VÂN TAY VIỆT NAM (DMIT)

Phân tích vân tay

3 chủng vân tay chính

Chủng vân tay Arch

Bao gồm 4 mẫu vân tay. Tính cách của bạn được ví như là Núi. Bền vững như Núi.

– Bạn thuộc mẫu người hấp thu vô hạn.

– Bạn đòi hỏi thông tin xác thực, chứng cứ rõ ràng.

– Phong thái từng bước.

– Xu hướng thích sự đơn giản, rõ ràng, ổn định trong nhóm.

 

Chủng vân tay Whorl

Bao gồm nhiều mẫu vân tay. Whorl được ví là biểu tượng của Đại Bàng, tức mạnh mẽ như Đại Bàng.

– Tinh thần chiến đấu của bạn cao.

– Một khi bạn đã định hướng mục tiêu, bạn hăng say tiến về mục tiêu và theo đuổi sự thách thức và những nhiệm vụ khó khăn.

– Bạn thích người khác lắng nghe và tuân thủ sự sắp xếp của bạn.

– Bạn biết cách để đạt được mục tiêu, chủ động trong công việc.

Chủng vân tay Loop

Bao gồm 3 mẫu vân tay. Tính cách của bạn được ví như là Nước, tức Uyển Chuyển như Nước.

– Bạn sở hữu đặc tính nhẹ nhàng, thân thiện và linh động.

– Bạn thích nghi với môi trường tốt.

– Hướng tới sự hòa hợp và hòa bình, không thích sự mâu thuẫn và gay gắt.

– Dễ dàng kết bạn nhưng ít khi là người chủ động, cảm kích và đánh giá cao điểm mạnh của người khác.

 

 

Bi vi?t khc

backtop