Trí thông minh giao tiếp

Đây là những người có khả năng tương tác hiệu quả với những người khác, dễ dàng cảm nhận được tâm trạng, cảm xúc, tính khí và động cơ của người khác (như người đàm phán,...). .

Chi tiết

Trí thông minh giao tiếp

Trí thông minh nội tâm SQ

Người có trí thông minh nội tâm cao là người có khả năng hiểu được bản thân cần gì, muốn gì. Nếu trẻ mạnh về trí thông minh nội tâm, con sẽ luôn sống hạnh phúc .

Chi tiết

Trí thông minh nội tâm SQ

Trí thông minh Logic - IQ

Trí thông minh Logic là khả năng suy luận logic, tính toán với các con số, biểu đồ, thống kê. Người có trí thông minh này vượt trội thường sẽ có khả năng suy luận tốt, hiểu rõ nguyên nhân của cá.

Chi tiết

Trí thông minh Logic - IQ

Trí thông minh cảm xúc EQ - Emotional Intelligence

Sinh trắc vân tay - Trí thông minh cảm xúc là khả năng nhận dạng cảm xúc, hiểu được ý nghĩa của chúng và nhận ra tác động của chúng đối với những người xung quanh. Trí thông minh cảm xúc bao.

Chi tiết

Trí thông minh cảm xúc EQ - Emotional Intelligence