Trí thông minh ngôn ngữ trong sinh trắc vân tay

Sinh trắc vân tay - Thông minh về ngôn ngữ học là khả năng suy nghĩ bằng từ ngữ và sử dụng ngôn ngữ để diễn tả những khái niệm phức tạp.  .

Chi tiết

Trí thông minh ngôn ngữ trong sinh trắc vân tay

Trí thông minh thiên nhiên

Theo giáo sư Howard Gardner, người có trí thông minh thiên nhiên là người tinh thông trong việc nhận dạng và phân loại vô số chủng loại động thực vật trong môi trường. .

Chi tiết

Trí thông minh thiên nhiên

Trí thông minh không gian, hình ảnh

Những người thông minh về không gian, hình ảnh có khả năng khái niệm hóa và thao tác giỏi trong các mảng không gian có quy mô lớn (như phi công, thủy thủ,…), hoặc các dạng không g.

Chi tiết

Trí thông minh không gian, hình ảnh

Trí thông minh âm nhạc

Đây là những người nhạy cảm với nhịp điệu, giai điệu và âm sắc. Họ có năng khiếu hát, chơi nhạc cụ hay soạn nhạc (như chỉ huy dàn nhạc, nhạc sỹ,…) .

Chi tiết

Trí thông minh âm nhạc

Sinh trắc vân tay khám phá trí thông minh vận động

Sinh trắc vân tay - Trí thông minh vận động cơ thể (hay còn gọi là bodily – kinesthetic, body smart) có nghĩa là bạn học và suy nghĩ thông qua cơ thể, sử dụng cơ thể để biểu lộ bản thân hay các kỹ năng của m&igr.

Chi tiết

Sinh trắc vân tay khám phá trí thông minh vận động