VÂN TAY VIỆT

Nhận sự huấn luyện và hỗ trợ trực tiếp từ Trung tâm nghiên cứu Sinh trắc học vân tay Châu Á - ADRC (Asia Dermatoglyphics Research Center) VÂN TAY VIỆT tự hào là một trong những Trung tâm ứng dụng công nghệ Sinh trắc.

Chi tiết

VÂN TAY VIỆT

TRUNG TÂM SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY CHÂU Á - ADRC

TRUNG TÂM SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY CHÂU Á – (Asia Dermatoglyphics Research Center) Chuyên nghiên cứu, phân tích và đánh giá hành vi sinh trắc học y tế, lập hồ sơ và hỗ trợ chẩn đoán dựa trên.

Chi tiết

TRUNG TÂM SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY CHÂU Á - ADRC