Giáo dục

Xây dựng chương trình học, nội dung, phương pháp giảng dạy thích hợp. Tổ chức, sắp xếp lớp học dựa trên độ nhạy cảm học tập của mỗi học sinh. .

Chi tiết

Giáo dục

Giới thiệu dịch vụ

Báo cáo  sinh trắc học dấu vân tay -  DMIT – Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test là phương pháp mới phân tích tiềm năng bộ não dựa trên nền tảng của các khoa học :  Sinh trắc học dấu vân ta.

Chi tiết

Giới thiệu dịch vụ

Lợi ích của dịch vụ sinh trắc vân tay

Dịch vụ sinh trắc vân tay là dịch vụ phân tích điểm mạnh, điểm yếu, tính cách, tố chất, các chỉ số thông minh thông qua mẫu dấu vân tay. Ngành khoa học sinh trắc dấu vân tay dựa trên những thành tựu khoa .

Chi tiết

Lợi ích của dịch vụ sinh trắc vân tay

Quy trình thực hiện

VÂN TAY VIỆT tập trung được 100% vào khâu quan trọng nhất  là khâu tư vấn và hướng dẫn cách ứng dụng kết quả sinh trắc vân tay.  .

Chi tiết

Quy trình thực hiện