Học sinh - Sinh viên

Lựa chọn ngành học và các môn học phù hợp. Định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Giảm lãng phí thời gian, tiền bạc, sức lực tham gia các khóa học không phù hợp.   .

Chi tiết

 Học sinh - Sinh viên

Đối với cá nhân

Hiểu biết về đặc điểm, tính cách tự nhiên của bạn. Khám phá khả năng của bạn và chọn đúng con đường sự nghiệp. Xác định và phát triển các năng lực cốt lõi. Xác định cách thức học tập thích hợp .

Chi tiết

Đối với cá nhân

Doanh nghiệp

Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự. Tổ chức cơ cấu, bộ máy nhân sự hợp lý. Xác định đội ngũ quản lý. Đặt đúng người, đúng vị trí .

Chi tiết

 Doanh nghiệp

Đối với trẻ em

Hiểu biết về đặc điểm tính cách tự nhiên của trẻ. Xác định phong cách học tập tốt nhất trẻ. Xác định tài năng bẩm sinh, điểm mạnh và điểm yếu của trẻ.   .

Chi tiết

Đối với trẻ em

Hôn nhân Gia đình

Hiểu tính cách, sự khác biệt, đặc điểm của bạn đời, ý trung nhân. Tư vấn cải thiện bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái .

Chi tiết

Hôn nhân Gia đình