Tổng quan về sinh trắc học vân tay

“Phân tích sinh trắc học vân tay” (dermatoglyphics) bắt nguồn từ 2 từ Hy lạp ( Derma –skin = da, glyph – carve = dấu khắc) và đề cập đến các đường vân có trên bàn tay và bàn chân. .

Chi tiết

Tổng quan về sinh trắc học vân tay

Các sự kiện lịch sử nghiên cứu

Trung Quốc Cổ đại: Các thương nhân sử dụng dấu ấn của ngón tay cái trong việc giao dịch. Năm 1684: Tiến sĩ Nehemiah Grew (1641-1712) giới thiệu Finger Prints, Palms and Soles đến Hội Hoàng gia. .

Chi tiết

Các sự kiện lịch sử nghiên cứu

Ứng dụng thực tiễn

Từ đầu những nằm 1970, Liên Bang Xô Viết đã áp dụng Sinh trắc học dấu vân tay và phân tích góc ATD để lựa chọn vận động viên. Sinh trắc học dấu vân tay và góc ATD là vũ khí và công cụ b&ia.

Chi tiết

Ứng dụng thực tiễn